Es Dubai İngilizce Okulu
Es Dubai İngilizce Okulu

Şartlar ve Koşullar

1. Kaydın kabulü

Başvurunuzu 24 saat içinde (Pazar'dan Perşembe'ye) kabul edeceğiz. Okul sadece

tam kurs ücretlerialındıktan sonra kabul onayı.

2. Ödeme

Vize işlemleri için zaman tanımak için kursun başlamasından dört hafta önce tam kurs ve vize ücretleri alınmalıdır. Ödeme kursun başlamasına dört haftadan az bir süre kala alınırsa, okul vizenin zamanında verilip verilmeyeceğini garanti edemez ve başlangıç tarihi ertelenebilir. Ücretler nakit, çek, kredi kartı veya banka havalesi ile ödenebilir. Banka gönderme ve alma için banka ücretleri gönderen tarafından ödenir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde yerel kart için %2,5, uluslararası kart için %3,5 ve AMEX %3,7 oranında ek ücret alınır.

3. Başlangıç tarihi

Gerekirse kursun başlangıç tarihini ertelemek mümkün olabilir; ancak, vize zaten verilmişse, vize tarihleri değiştirilemez ve kursun başlangıcı ve bitişiyle çakışmayabilir.

4. Vize

Okulun sponsorluğundaki Öğrenci Ziyaretçi Vizesi tek girişli olup, sadece 90 günden uzun kurslar için geçerlidir. Öğrenci Ziyaretçi Vizesi, BAE içinde toplam 180 günlük bir süre için otomatik olarak 90 gün daha uzatılabilir.

Öğrenciler, tam zamanlı bir eğitim programına kaydoldukları sürece okulun sponsorluğunda kalırlar ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra sponsor olamazlar. Öğrenci Ziyaretçi Vizesi BAE'den çıktıktan sonra otomatik olarak iptal edilir ve vizeye göre toplam gün sayısını aşmamak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci, fazla kalma ve/veya ayrılmamasından kaynaklanan para cezalardan sorumlu olacaktır.

Okul, öğrenci bae dışında ise on iş günü içinde ve öğrenci bae'de yse 15 iş günü içinde kısa süreli Öğrenci Ziyaretçi Vizesi işlemlerini işlemeye çalışacaktır. Statülerini turist, istihdam veya çalışan ikameti gibi başka bir vize kategorisinden değiştiren öğrenciler, yeni vizenin verilmesinde herhangi bir gecikme olması halinde para cezasına maruz kalabilecekleri için mevcut vizelerinde yeterli zamana sahip olmaya dikkat etmelidirler. Bu tür gecikmelerden kaynaklanan tüm masraflar öğrenci tarafından ödenir.

Kısa kurslara kayıtlı öğrencilerin vizeleri Turist Vizesi kategorisi altında işleme alınacak ve işlem süresi beş iş günüdür.

5. Katılım ve Dakiklik

Öğrencilerin yasal olarak derslerine katılmaları ve ayda en az %70'lik bir katılım sağlamaları gerekmektedir. Devam oranı %70'in altına düşen öğrencilere sözlü uyarı verilecek ve ardından yazılı uyarı yapılacaktır. Devam ları istenilen yüzdenin altında devam eden öğrenciler göçe rapor edilebilir. Eğer bir öğrenci iki haftadan uzun bir süre derse katMazsa ve/veya devam eden devamsızlıkları için uygun bir açıklama sağlayamazsa, öğrencilerin yoksun olarak bildirilebileceklerini belirtilmelidir. Kaçan öğrenciler göçmenlik dosyalarını kara listeye alacak ve göçmenlik bürosu veya ilgili makamlar tarafından verilen ek para cezalarının yanı sıra 5.000'e varan para cezasına da maruz kalacaktır.

Sınıf için geçlik

Sınıfa geç gelen öğrenciler diğer öğrencilerin öğreniminde önemli ölçüde aksamalara neden olur. Öğrenci için gecikmenin sonuçları şunlardır:

• Bir öğrenci ders başladıktan on beş dakika sonra gelirse, derse geç olarak kaydedilir ve devam sayfasına 'L' olarak kaydedilir. Öğrenci üç (3) L biriktirdikten sonra mazeretsiz bir devamsızlık olarak kaydedilir.

6. Kurslar

Seviyeler her 6 haftada bir başlar, ancak öğrencilerin her pazar devam eden kurslara katılmalarına izin verilir. Tüm kurslar, varıştan önce ücretsiz giriş değerlendirmesi nin yanı sıra iki haftada bir yapılan ilerleme testlerini de içerir. Öğrenci ilerlemesi düzenli olarak kaydedilecek ve eğitimleri sonunda tamamlama belgesi ile birlikte akademik bir değerlendirme sağlanacaktır.

7. İptal

ES Training DMCC, çalışmanın tam bir dersini ilk kayıt dönemi olarak tanımlar. Uzantılar yeni kayıt dönemleri olarak kabul edilir. Tüm iadeler, ücretlerin ilk olarak ödendiği ES temsilcisinin veya ES'nin orijinal doğrudan ödemeyi aldığı kişiye gönderilecektir. Bir öğrencinin vize başvurusu ödeme alındıktan sonra reddedilirse, aşağıdaki İptal Politikası'nda belirtilen vize ücretleri ve iade edilmeyen ücretler hariç tüm ücretler 30 iş günü içinde iade edilecektir.

İadeler bu hüküm ve koşullara göre yapılacaktır.

İptal politikası

ES Training DMCC, çalışmanın tam bir dersini ilk kayıt dönemi olarak tanımlar. Uzantılar yeni kayıt dönemleri olarak kabul edilir. Tüm iadeler, ücretlerin ilk olarak ödendiği ES temsilcisinin veya ES'nin orijinal doğrudan ödemeyi aldığı kişiye gönderilecektir.

Bir öğrencinin vize başvurusu ödeme alındıktan sonra reddedilirse, aşağıdaki İptal Politikası'nda belirtilen vize ücretleri ve iade edilmeyen ücretler hariç tüm ücretler 60 takvim günü içinde iade edilecektir. İadeler bu hüküm ve koşullara göre yapılacaktır.

• İptal politikası

ES Training DMCC, "iptal"i ilk kursun başlangıç tarihinden önce meydana gelen bir değişiklik olarak tanımlar. Tüm iptaller kabul ofisimize yazılı olarak yapılmalıdır ve aşağıdaki iade politikaları geçerlidir: Kayıt Ücretleri, Kurye Ücretleri, Vize Ücretleri, Yönetim Ücretleri ve Üçüncü taraf ücretleri (acente komisyonu) iade edilmez.

• Varışta kurs iadeleri

İptallerin ilk kursun başlangıç tarihinden 14 günden daha uzun bir süre önce yazılı olarak alınması durumunda, yukarıda belirtilen iade edilmeyen ücretler hariç olmak üzere, öğrenim ücretlerinin %100'ü iade edilecektir.

• Varışta konaklama iadeleri

a) Varıştan 14 günden az bir süre önce konaklamalarını iptal eden öğrencilerden 1 haftalık konaklama ücreti tahsil edilecektir.

b) Varıştan 48 saatten az bir süre önce yapılan iptallerde 2 haftalık konaklama ücreti tahsil edilecektir.

8. Para çekme politikası

ES Training DMCC, geri çekilmeyi kurs başladıktan sonra bir kursun sona erdirilmesi olarak tanımlar. Öğrencinin son gününden önce ilgili tüm vize sorunlarını ve iptalleri zamanında düzenlemek için herhangi bir para çekme işlemi Okul Müdürü'ne yazılı olarak yapılmalıdır. Bildirimde bulunan öğrencilere eğitim ücreti iade edilmez

ES Eğitim DMCC onların ders başladıktan sonra çekilme. Ayrıca, kurslar konaklama ve sosyal aktiviteler ve para çekme gibi diğer hizmetler için ne devredilebilir ne de değiştirilebilir bir geri ödeme politikası vardır.

Kurs erteleme

• Hafifletici sebeplerden dolayı derslerini tamamlayamayan öğrencilere, derslerin geri kalanını 6 aya kadar erteleme seçeneği sunulur. Bu durumda, çalışmanın kalan hafta hiçbir ekstra ücret ödemeden beklemeye alınacaktır. Vize ile ilgili yeni ücretler öğrenci tarafından ödenecektir.

• Disiplin nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrencilere erteleme seçeneği verilmez.

9. Ders materyalleri

Kurs ücretlerine kitaplar dahil değildir ve öğrencilerin varışta kendi çalışma materyallerini satın almaları gerekmektedir. Genel İngilizce ve IELTS derslerine devam eden tüm öğrenciler için ders defteri, öğrenci defteri, not defteri ve kalem ine sahip olmak zorunludur.

10. Resmi tatiller

Dersler resmi tatilgünlerinde verilmez ve kaçırılan dersler için herhangi bir geri ödeme veya tazminat verilmez.

11. Disiplin

Davranışlarınız tatmin edici değilse, okulun disiplin prosedürlerine tabi olabilirsiniz. Bu prosedürler sonuçta sınırdışı yol açabilir. Sınırdışı durumunda, ücretler iade edilmez ve bunun sonucunda ortaya çıkan seyahat ve diğer masrafları karşılamanız gerekir.

ES Training DMCC Davranış Kuralları resepsiyonda mevcuttur ve okulun kurallarını tanımak öğrencinin sorumluluğundadır.

12. Konaklama

ES Dubai, konaklama nın düzenlenmesi ve sağlanmasında bir ajan olarak görev vermektedir. Öğrenciler, seçilen konaklama sağlayıcısının şart ve koşullarını kabul etmelidir. Erken ayrılış için para iadesi yapılmaz, ancak ekstra geceler için ücret tahsil edilir. Tüm öğrenci yurtlarında alkol yasaktır ve öğrenciler sadece belirli bölgelerde sigara içebilirler.

13. Sorumluluk

ES Dubai, bu hatanın doğrudan veya dolaylı olarak okulun kontrolü dışındaki durumlardan kaynaklanması durumunda herhangi bir hizmet sunmamasından hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Bir öğrencinin okul mülküne veya bir ikametgahına kasten veya kasıtlı olarak verdiği zararlar öğrenciden/sorumluya karşı ücretlendirilir. Yatılı konaklama daki öğrenciler ortak tesislerden müştereken ve birkaç kez sorumludurlar ve okul hasar ve olağanüstü temizlik masraflarını geri alma hakkını saklı tutar.

14. Tatil

ES Eğitim DMCC öğrenci tatil ödeneği aşağıdaki gibidir:

• 12 haftanın altındaki kurslara devam eden öğrencilere en fazla 2 hafta tatil izni verilir.

• 30 haftaya kadar olan kurslara devam eden öğrencilere en fazla 4 haftalık tatil izni verilir.

• 31 hafta veya daha uzun süre ders alan öğrencilere en fazla 8 haftalık tatil izni verilir.

Tüm tatiller resepsiyonda en az bir hafta önceden, şahsen rezerve edilmelidir. Metin, WhatsApp veya tatilin başlama tarihinden sonra yapılan tatiller geçersiz sayılacak ve öğrencinin devamsızlıkları izinsiz olarak kaydedilecektir.

15. İstihdam

ES Training DMCC, öğrencilerin boş zamanlarında yarı zamanlı ve geçici işlerde İngilizce pratik etmelerine olanak tanır ve teşvik eder. Okul kariyer günleri düzenler ve kariyer rehberliği sunar; Ancak

Bu vesileyle ES Training DMCC davranış kurallarını ve şart ve koşullarını kabul ediyorum ve bu belgenin önceki düzenlemelerin yerini alacagını kabul ediyorum.

ES Dubai, fiyatları değiştirme, kursları iptal etme veya değiştirme ve kayıttan önce herhangi bir zamanda tarifeleri değiştirme ve etkilenen tüm taraflara bir aylık yazılı bildirimde bulunarak bu hüküm ve koşullarda ekleme ler veya değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

16. Sigorta

Okul sponsorluğunda vize sadece tıbbi acil durumları kapsayan temel sigorta içerir ve öğrencilerin uygun kaza ve sağlık sigortası satın almak için tavsiye edilir. ES Training DMCC tercih edilen ortaklar ve sigorta Kabul Ofisi aracılığıyla rezerve edilebilir. Rezervasyon yaptırdıktan sonra sigortanın iade edilemediğini lütfen unutmayın.

17. Yargı yetkisi

Bu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta, taraflar söz konusu konuda yargı yetkisine sahip BAE mahkemelerinin yargı yetkisine açıkça sunmayı açıkça kabul etmektedirler.

18. Tanıtım materyalleri

Es tarafından üretilen ister üçüncü şahıslar tarafından üretilen es Dubai'nin tanıtım materyallerinde kullanılmak üzere, bu hüküm ve koşulların kabulü ile öğrenci, velisi veya vasisi tarafından izin verilir.