ES Dubai - ES wins in the MEA Markets UAE Business Awards

بیل گیتس میگوید: برای برنده شدن در انتخابات بزرگ، گاهی اوقات باید ریسکهای بزرگی کنید. ما یک شکاف در بازار را دیدیم، ریسک کردیم و از ان زمان، هیچ نگاهی به ES دبی وجود نداشته است! ما در مورد پیروزی اخیر ما در جوایز کسب و کار امارات متحده عربی MEA Markets 2019 بسیار هیجان زده هستیم، جایی که ES دبی بهترین مدرسه زبان انگلیسی و نواورانه ترین زن در اموزش و پرورش را دریافت کرد.

بیشتر بخوانید اینجا! (www.mea-markets.com/2019-es-training-dmcc).

پاسخ بگذار