อะไรจะดีไปกว่าการคลายร้อนในอุณหภูมิฤดูร้อนที่พุ่งสูงขึ้นเหล่านี้มากกว่าการเล่นน้ำที่ Wild Wadi! ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมโซเชียลที่น่าตื่นเต้น นักเรียนของเราได้เยี่ยมชมสวนน้ำที่โดดเด่นที่สุดของดูไบและสร้างความทรงจำตลอดชีวิต ขณะเดียวกันก็นำทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาออกจากห้องเรียน!