สกอตต์เป็นครูที่มีคุณสมบัติ PGDE และ TEFL จากสกอตแลนด์ที่มีประสบการณ์การสอนในวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร