ทอมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติ TEFL โดยมีประสบการณ์การสอน EFL มากกว่า 12 ปี Tom ทำงานให้กับสถาบันสอนภาษาและสถาบันการศึกษาหลายแห่งในสเปน และมีความรู้กว้างขวางในการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจและวิชาการ โดยเฉพาะ Cambridge Exam Suite และ IELTS เขายังได้รับประสบการณ์ในด้านการแปลและล่ามอีกด้วย