บัณฑิต BA/BSc และครู EFL ที่มีคุณสมบัติ CELTA จาก Kent ประเทศอังกฤษ Tom มีประสบการณ์การสอนและการฝึกอบรมมากมายในประเทศ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ เขามีความกระตือรือร้นอย่างมากในการช่วยให้นักเรียนเข้าถึงศักยภาพทางภาษาของตน และเป็นที่รู้จักจากแนวทางการสอนเชิงบวกและกระตือรือร้น ซึ่งทำให้ชั้นเรียนของเขามีความสนุกสนาน มีพลัง และโต้ตอบได้