ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม Catharine มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการหลักสูตร CELTA รวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพที่ ES Dubai

CELTA และ Trinity DipTESOL มีคุณสมบัติ (เทียบเท่า DELTA) และสำเร็จการศึกษาจาก MA International Relations ความรักในการเดินทางของ Catharine สะท้อนให้เห็นในเส้นทางอาชีพของเธอ เธอทำงานเป็นเวลาหลายปีที่ British Council ในตำแหน่งครู ครูฝึก และที่ปรึกษาในประเทศต่างๆ รวมทั้งสเปน สิงคโปร์ , ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์