انگلیسی برای اهداف تجاری

در ES دبی

کلاس های انگلیسی کسب و کار دوره انگلیسی کسب و کار یادگیری کسب و کار مدرسه زبان انگلیسی دبی مدرسه زبان انگلیسی دبی
دوره های زبان انگلیسی

دوره انگلیسی کسب و کار - راهی برای بهبود مهارت های شبکه شما

دوره کسب و کار انگلیسی یک راه موثر برای بهبود مهارت زبان و مهارت های ارتباطی برای ایجاد یک شبکه قوی و پایدار در بازار است. در اینجا این است که چگونه می تواند به توانایی های شبکه شما کمک کند.

بیشتر بخوانید